Адвокатите: Разбирање На Адвокат

тврди дека Адвокатите или адвокат или правен советник е именка, предметВо пракса, исто така познат како Правен Консултант. Може да значи дека еден човек кој врши или даде совет (совет) и одбрана (претставуваат) за други, кои се поврзани (гостинот) со решавање на правен случај. Терминот адвокат connotes услугите на правната професија кои играат улога во спор што може да се реши надвор или внатре во судот. Во правната професија, познат како постапки кои се однесуваат на правната поставување настани, во Книгата на Законот за Кривична постапка и Законот за Парничната постапка. Терминот адвокат се одликува со терминот Правен Консултант, чија дејност е остварување на правна советодавни услуги во целина. Одбрана направени од страна на адвокатите против формални институции (судство) или неформално вработени (дискурс), или на лице кое доби сертификација да се обезбедат правни услуги, и внатре и надвор од судот. Во Индонезија, да биде во можност да стане адвокат, научник со позадината на Колеџ законот мора да ги следат специјална едукација и ќе го положат испитот на професијата се спроведуваат од страна на организација адвокат. според Индонезиски Речник се дефинира под Адвокат правобранител дека е правен експерт или лице овластено под законот од страна на друго лице да изврши бизнис трансакции. Покрај тоа, таа, исто така може да претставуваат други луѓе во litigants во судот. Во денешно време луѓето облаци знаат терминот Адвокат како професија постдипломски студии по право.

Адвокат може да значи дека лицето кое го врши или да обезбедува совети и застапување 'претставуваат' за другите кои се однесуваат (гостинот) со решавање на правен случај.

Ако неговата позиција, адвокатот е еквивалентен на полицијата, обвинителите и судството. Адвокат нема да ги застапува интересите на заедницата, додека полицијата и обвинителството имаат улога како институции кои ги претставуваат интересите на владата, така и судиите улога е да ја преставуваат Државата. Во таква позиција, ова е улогата на адвокат, станува од суштинско значење, бидејќи тоа може да се задржи балансот на интереси помеѓу државата, владата, и заедница. Сметаат дека напиша полицијата, обвинителите и судиите за државни службеници, додека адвокатите се приватни лица. (застапник) во Индонезија е регулирано во Член две ставот (1) од ЗАКОНОТ Бр.

осумнаесет Години дваесет 03 за Застапник ('ACT се Залагаат') додипломски образованието во законот и по по специјално образование за Застапник професија кои се чуваат од страна на Застапникот на Организацијата.

Во образложението на Член две ставот (1) на овој ЗАКОН, се Залага за споменува дека она што се подразбира под 'образовна позадина правни висок"е дипломиран на факултетот за правни науки, факултетот за Sharia, воен колеџ на законот, и колеџ на науката. Никогаш не се осудени за извршување на кривично дело дело за кое е казниво со казна затвор во траење од пет (пет) или повеќе години Пред вршењето на својата професија, Застапник е должен да се заколнам според својата религија, или свечено ветување на отворена седница на Високиот Суд на територијата на живеалиште на правни Копии на вестите на заклетва од страна на Секретарот на Високиот Суд прашањето се поднесува до Врховниот Суд, Министерот, и да се Залагаат Организација.

Во образложението на ЗАКОНОТ на Застапникот изјави: 'Преку правни извршените услуги, Застапник е на водење задача на својата професија за доброто на правда врз основа на законот за доброто на трагачи на правдата, вклучувајќи ги и напорите да ја поттикне заедницата на остварувањето на основните права, тие се во предниот дел на законот.

За да стане адвокат, главната способност која ние мора да е способноста да се комуницира. Покрај тоа, таа ги зема значително време да се изгради на сликата како правник кој е сигурен, затоа што адвокатот е квалификуван може да се види од неговите искуства во справувањето со различни правни случаи. За правниците кои неодамна дипломирани, по можност некој чирак во адвокат кој веќе има име, така што тој може да се истражуваат искуство на адвокат високи. На различни страни кои ги користат услугите на адвокатот на пример: Обврска на паркиралиште за адвокатите и нотари е поставена во секоја од нив, имено ЗАКОНОТ Бр.

осумнаесет Години дваесет 03 за Застапник (ЗАКОН се Залагаат) и ЗАКОНОТ Бр.

триесет Години дваесет 04 за на Канцеларија на Нотар (ЗАКОН ЈОВАН). Во ЗАКОНОТ Застапник е потребен кандидат се залага за задолжителен стаж од најмалку две години континуирано во канцеларијата на адвокат (види поглавје три став писмо g на ЗАКОНОТ за Бранителите).

Пракса кандидати се залагаат спроведуваат по добивање на диплома со позадината на високото образование закон (види член член три, став е на jo. глава втора стих ЗАКОНОТ Застапник) Разбирање Адвокат според тврди дека на Адвокат или застапник или правен советник е именка, предмет.

Јас сум во моментов се уште се работи на LP3i сега тоа стана POLINAS (Политехничкиот Informatik Националните Makassar). Во прилог на тоа, исто така, јас сум зафатен во светот на блогови, за пример.